LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng được thành lập dựa trên khoa Y tế công cộng, tiền thân là sự kết hợp giữa hai bộ môn Vệ sinh-dịch tễ và Bộ môn Tổ chức quản lý Y tế.
Sự ra đời của Viện đã đánh dấu một chặng đường lịch sử, với bao công sức, trí tuệ của hàng trăm nhà giáo, cán bộ kỹ thuật thuộc các thế hệ đi trước, cũng như những cố gắng của đội ngũ cán bộ, nhân viên hiện nay để xây đắp cho Viện ngày một trưởng thành và phát triển.