Trang chủ » Khoa Phụ Sản » ĐỖ THỊ HUYỀN

ĐỖ THỊ HUYỀN
Bác sĩ

ĐỖ THỊ HUYỀN

Bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa
Khoa Phụ Sản

Học hàm, học vị, chuyên ngành

  • Bác sĩ đa khoa ( 2019- Trường Đại học Y Hà nội)
  • Bác sĩ định hướng chuyên khoa sán phụ khoa ( 2021, Bệnh viện phụ sản Hà Nội)
  • Chứng chỉ hành nghề chuyên ngành sản phụ khoa ( 2022, Sở y tế bắc Giang)
  • Bác sĩ cộng tác chuyên ngành sản phụ khoa ( 2023, Phòng khám MediPlus)

Chức danh và vị trí công tác

  • Bác sĩ cộng tác chuyên ngành sản phụ khoa, Phòng khám MediPlus từi 2023
  • Bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa, Phòng khám đa khoa và bệnh nghề nghiệp từ 2023

Lĩnh vực chuyên môn

Khám chữa bệnh chuyên khoa phụ sản

 

Tin tức mới