Trang chủ » Khoa Nội » NGUYỄN HỮU THẮNG

NGUYỄN HỮU THẮNG
TS.BS

NGUYỄN HỮU THẮNG

Trưởng phòng khám
Khoa Nội

Học hàm, học vị, chuyên ngành:

- Tiến sỹ (2020 – Trường Đại học Y Hà Nội)

- Thạc sỹ (2012- Đại học Mahidol, Thái Lan)

- Bác sỹ Đa khoa (2000 – Trường Đại học Y Hà Nội)

- Chứng chỉ định hướng chuyên khoa Da liễu (2015 – Trường Đại học Y Hà Nội)

- Chứng chỉ hành nghề nội khoa (2013 – Bộ Y tế)

Chức danh và vị trí công tác:

- Trưởng phòng khám đa khoa và khám bệnh nghề nghiệp, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội từ 2023

- Giảng viên chính, Bộ môn Tổ chức và Quản lý Y tế, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội từ 2006;

- Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Quản trị, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội từ 2014;

- Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội từ 2019.

Lĩnh vực chuyên môn:

TS.BS Nguyễn Hữu Thắng đã có 15 năm kinh nghiệm chuyên môn, giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Tổ chức và quản lý y tế; Quản lý chất lượng dịch vụ y tế; Chuyên khoa nội khoa và da liễu.

 

 

Xem thêm bác sĩ
Tin tức mới