Trang chủ » Dinh dưỡng » THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC TẠI PHÒNG KHÁM - TƯ VẤN DINH DƯỠNG

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC TẠI PHÒNG KHÁM - TƯ VẤN DINH DƯỠNG

🎉🎉 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 🎉🎉

🎁🎁 LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC Y_BÁC SĨ TẠI PHÒNG KHÁM - TƯ VẤN DINH DƯỠNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI CƠ SỞ 35 LÊ VĂN THIÊM 🤩🤩

⏰⏰𝐓𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟏/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟕/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑 🍀🍀

_______________________

🏥 PHÒNG KHÁM - TƯ VẤN DINH DƯỠNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

💁🏼‍♀️ 𝐌𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧, 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐱𝐢𝐧 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:

📍 𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 35 Lê Văn Thiêm – Thanh Xuân – Hà Nội

🌐 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://dichvu.spmph.edu.vn/

⏰ 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://www.facebook.com/khamtuvandinhduong

☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟖𝟔𝟖.𝟎𝟗𝟖.𝟑𝟗𝟗

Dịch vụ liên quan
Tin tức mới